Tranh tứ cảnh Tùng-Cúc-Trúc-Mai đắp nổi

3.700.000  2.900.000 

còn 21 hàng