Đèn dầu thờ men rạn hoa văn đắp nổi

370.000  360.000