Bộ tranh sứ đôi Lý Ngư Vọng Nguyệt – men xanh ngọc

Chất liệu           : Sứ trắng vẽ màu

Chiều cao         : 1M

Họa tiết             : Cá chép trông trăng – Lý ngư vọng nguyệt

Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay

Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội