Hiển thị một kết quả duy nhất

Lọ lộc bình Bát Tràng

LB 1M6 Phúc đức men xanh kỹ

9.500.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lộc bình 1M65 tứ quý men xanh vẽ kĩ

9.500.000 
6.500.000 
7.500.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lục bình 1M35 Lam Băng vinh quy bái tổ

14.000.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lục bình 1M65 tùng công

11.000.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lục bình sơn thủy vẽ kỹ 1M7

14.000.000