Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

Giảm giá!

Lọ lộc bình Bát Tràng

Bộ lộc bình Phúc Lộc Thọ

5.000.000  4.500.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

LB 1M6 Phúc đức men xanh kỹ

9.500.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lộc bình 1m4 bách điểu nổi

5.000.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lộc bình 1M65 tứ quý men xanh vẽ kĩ

9.500.000 
6.500.000 
11.000.000 
7.500.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lộc bình tứ quý men rạn nổi H60

6.000.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lục bình 1M35 Lam Băng vinh quy bái tổ

14.000.000 

Lọ lộc bình Bát Tràng

Lục bình 1M6 tứ cảnh nổi

9.000.000