Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

Ấm chén tử sa Bát Tràng

 Bộ trà ngọc hồng sa Bát Tràng

780.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén cây thông nâu Bát Tràng

400.000 
400.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén đào S1 chỉ bạc Bát Tràng

380.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén đào S1 chỉ đỏ Bát Tràng

380.000 
600.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà bạch hồng sa Bát Tràng

780.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà chóp S2 chỉ bạc Bát Tràng

350.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà đắp tách lót S2 Bát Tràng

460.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà đắp trúc tách lót S1 Bát Tràng

430.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà đen tách lót Bát Tràng

360.000 

Ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ trà sao vàng Bát Tràng

480.000